Neidio i'r prif gynnwy

Cynigion o gymorth

04/05/20
Bwyd

Mae ein staff yn parhau i gael eu gwasanaethu'n dda gan ein timau ffyddlon a medrus mewn bwytai ysbyty, lle mae te a choffi am ddim i holl staff y GIG yn cael eu darparu ar hyn o bryd. Er mwyn sicrhau diogelwch ein staff, nid yw'r bwrdd iechyd yn derbyn nwyddau wedi'u pobi na bwyd poeth gan unigolion. Fodd bynnag, mae'r bwrdd iechyd yn gweithio gyda nifer o fusnesau a mentrau lleol fel Bwydo'r GIG Cymru i gydlynu dosbarthiad prydau wedi'u coginio'n ffres gan gyflenwyr a gymeradwywyd ymlaen llaw sydd mor hael yn cefnogi'r GIG ar yr adeg hon. Gofynnwn i bob cwmni lleol sy'n dymuno cefnogi'r GIG fel hyn gysylltu â'n llinell ymholiadau i drafod eich cynigion hael o gefnogaeth.

Peidiwch â mynychu safleoedd a chyfleusterau’r bwrdd iechyd heb drefniant ymlaen llaw

Cysylltwch â Ffôn Ymholiadau COVID: 0300 303 8322 neu e-bostiwch covidenquiries.hdd@wales.nhs.uk

Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

04/05/20
Eitemau wedi'u gwneud â llaw

Mae'r bwrdd iechyd yn cyfathrebu â sawl cymuned gwnïo leol wrth aros i stoc o dillad priodol (Scrubs) gael eu danfon. Os ydych chi am helpu gyda'r cyflenwad hwn, siaradwch â'r tîm ymholiadau yn gyntaf i gytuno ar feintiau. Mae'r bwrdd iechyd hefyd yn ddiolchgar am fagiau golchi dillad a bandiau pen cotwm, y mae angen iddynt fod yn lliwgar ac yn olchadwy ar 60 gradd. Cliciwch yma ar gyfer manylebau ar gyfer yr eitemau hyn Arweiniad ar gyfer eitemau wedi'u gwneud â llaw. E-bostiwch covidenquiries.hdd@wales.nhs.uk i gael meintiau a threfniadau dosbarthu cyn i chi ddechrau gwnïo. Nid yw'r bwrdd iechyd yn derbyn masgiau cotwm nac unrhyw eitemau wedi'u gwau oherwydd risg haint.

Rhannwch: