Neidio i'r prif gynnwy

A yw amseroedd aros am wasanaethau wedi cynyddu o ganlyniad i'r pandemig COVID-19?

Disgwylir i’r galw am wasanaethau iechyd meddwl gynyddu’n sylweddol, wrth i effaith pandemig COVID-19 ar iechyd meddwl pobl ddechrau dod yn amlwg. O’r herwydd, efallai y byddwch yn wynebu oedi hwy nac arfer am gefnogaeth gan wasanaethau iechyd meddwl arbenigol.

Fodd bynnag, rydym yn gwneud pob ymdrech i leihau’r amseroedd aros oherwydd ei bod yn bwysig cael cefnogaeth mor gynnar ag sydd modd

Mae nifer o bethau y medrwch wneud i ofalu am eich iechyd meddwl a’ch lles tra byddwch yn aros nes y daw cefnogaeth fwy arbenigol ar gael.

Dilynwch ni ar:
Rhannwch: