Neidio i'r prif gynnwy

Pa mor aml y dylwn i ddisgwyl i rywun gysylltu â mi?

Gallwch ddisgwyl i gyswllt rhyngoch chi a’ch gweithiwr iechyd proffesiynol gael ei gadw ar y lefel yr oedd cyn pandemig COVID-19. Caiff hyn ei bennu ar sail unigol, yn ôl eich anghenion.

Dilynwch ni ar:
Rhannwch: