Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth i bobl dan 18 oed - yn ceisio mynediad at gymorth iechyd meddwl am y tro cyntaf

Gwybodaeth i blant a phobl ifanc

Gwybodaeth i Rieni a Gofalwyr

Rydym yn byw mewn cyfnod anodd ac ansicr, ac mae hyn wedi golygu fod llawer ohonom yn teimlo wedi ein llethu ac o dan straen. Mae'n gyfnod pryderus i lawer o rieni a gofalwyr sy'n poeni am effaith y pandemig ar les emosiynol eu plant. Fodd bynnag, mae ffyrdd y gallwn gefnogi ein plant a'n pobl ifanc i roi'r cyfloedd gorau iddynt aros yn iach yn feddyliol yn ystod y cyfnod anodd hwn. Bydd y wybodaeth isod yn eich helpu i gefnogi'ch plentyn ac i wybod sut i gael gafael ar gymorth.

Rhannwch: