Cymorth cymunedol i gleifion

Rydym wedi datblygu rhestr o rai cysylltiadau defnyddiol yn y gymuned ar gyfer cleifion. Nid yw'r rhestrau'n ymdrin â phob agwedd ar gefnogaeth ond maent yn darparu dolenni i sefydliadau allweddol a all eich cynorthwyo i lywio'r help sydd ar gael ar lefel leol.

Gwybodaeth i Gleifion - Cymorth Cymunedol yn Sir Gaerfyrddin (PDF, 241KB) [Fersiwn 3 - cyhoeddwyd 20 Ebrill 2020 am 9.30am]

Gwybodaeth i Gleifion - Cymorth Cymunedol yng Ngheredigion (PDF, 396KB) [Fersiwn 3 - cyhoeddwyd 20 Ebrill 2020 am 9.30am]

Gwybodaeth i Gleifion - Cymorth Cymunedol yn Sir Benfro (PDF, 282KB) [Fersiwn 3 - cyhoeddwyd 20 Ebrill 2020 am 9.30am]

Os hoffech siarad â rhywun yn ein gwasanaethau cymorth i gleifion gallwch Ffôn: 0300 0200 159 neu E-bost: hdhb.patientsupportservices@wales.nhs.uk

Mae mwy o wybodaeth am y gwasanaethau cymorth i gleifion ar gael ar eu tudalen we yma:

Gwasanaethau cymorth i gleifion

 

Mynediad at fwyd i'r rhai mewn angen yn ystod Argyfwng COVID-19

Mae hyn yn darparu gwybodaeth a manylion cyswllt i helpu:

  • unigolion yn dilyn arweiniad cysgodol nad oes ganddynt unrhyw gymorth ar gael
  • teuluoedd sy'n derbyn prydau ysgol am ddim
  • mae'r rhai sydd mewn argyfwng ariannol yn cyrchu Banciau Bwyd
  • ynghyd â ffynonellau cymorth ychwanegol i bobl ym mhob sir

Cliciwch yma i weld gwybodaeth am mynediad at fwyd i'r rhai mewn angen yn ystod argyfwng COVID-19 (PDF, 1,490KB)

Rhannwch: