Sglerosis Ymledol

Os ydych chi'n glaf â sglerosis ymledol a / neu o dan ofal y tîm niwro-filwrol sydd wedi'i leoli yn ysbyty Morriston, gwelwch y ddolen atodedig i gael gwybodaeth am eich gofal yn ystod yr amser hwn.

Rhannwch: