Neidio i'r prif gynnwy

Gastroenteroleg

Statws cyfredol ar 20 Awst 2020

Ar hyn o bryd, rydym yn cynnal gwasanaeth cyfyngedig ar bob un o’r pedwar safle yn y bwrdd iechyd. Mae capasiti’n llai oherwydd y rheoliadau ynghylch cadw pellter cymdeithasol er mwyn cynnal arfer diogel.  

Bydd yr holl atgyfeiriadau brys a’r atgyfeiriadau brys lle ceir amheuaeth o ganser yn parhau i gael blaenoriaeth, a byddant yn cael eu gwirio fesul achos. 

Bydd yr holl atgyfeiriadau arferol yn cael eu brysbennu o safbwynt clinigol ac yn cael eu hychwanegu at y rhestr aros yn briodol. Ar hyn o bryd, bydd atgyfeiriadau brys ac atgyfeiriadau brys lle ceir amheuaeth o ganser yn cael blaenoriaeth.  

Bydd pawb sy’n cael eu hatgyfeirio yn cael cynnig apwyntiad rhithwir dros y ffôn oni bai eu bod yn cael eu hystyried yn flaenoriaeth o safbwynt clinigol ac yn gleifion y mae arnynt angen apwyntiad wyneb yn wyneb, lle caiff cyfarpar diogelu personol ei ddefnyddio yn ôl yr angen. 

 

Cynlluniau ar gyfer y dyfodol

Mae adolygiadau parhaus o’r gwasanaeth yn cael eu cynnal yn rheolaidd. Byddwn yn parhau i ddarparu clinigau rhithwir dros y ffôn ac apwyntiadau wyneb yn wyneb (lle bo’n briodol). 

Rydym wrthi’n ystyried sut y gallem gyflwyno platfformau digidol ychwanegol yn raddol er mwyn gallu cynnig opsiynau eraill ar gyfer apwyntiadau cleifion allanol. Bydd gwasanaethau digidol yn helpu i sicrhau bod gofal hanfodol yn gallu parhau, ac yn creu gwasanaethau mwy hyblyg ar yr un pryd.  

 

Sut mae cysylltu â ni

Dylech gyfeirio at eich llythyr at glaf i gael y manylion cyswllt, neu gysylltu â thîm y Gwasanaeth Cyngor a Chyswllt i Gleifion ar 0300 0200159 neu drwy ebost: hdhb.patientsupportservices@wales.nhs.uk 

Rhannwch: