Therapi iaith a lleferydd - Lle rydyn ni'n gweithio

Rydym yn gweithredu o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9am a 5pm.

Os oes gennych apwyntiad efallai y cewch eich gweld yn un o nifer o leoliadau.

Mae plant fel arfer yn cael eu gweld mewn Clinig Cymunedol; Meithrin neu Ysgol, ac weithiau gartref. Mae rhai babanod a phlant i'w gweld yn yr Ysbyty.

Rydym yn gweithio gydag oedolion mewn amrywiaeth o leoliadau gan gynnwys Ysbytai Acute / Cymunedol, Clinigau Cymunedol, Clinigau MDT Arbenigol, Cartrefi Gofal a chartref yr unigolyn ei hun.

Gall mewnbwn fod yn un i un neu mewn lleoliad grŵp. Gall hyn fod wyneb yn wyneb neu drwy dadolychid.
 

Rhannwch: