Pum ffordd at les - Rhoi

Rhoi

Gwneud rhywbeth dymunol i ffrind, neu ddieithryn. Diolch i rywun. Gwenu. Gwirfoddoli eich amser. Ymuno â grŵp cymunedol. Edrych tuag allan, yn ogystal ag i mewn. Gall gweld y cysylltiad rhyngoch chi eich hun, a'ch hapusrwydd, a'r gymuned ehangach ddwyn boddhad mawr a chreu cysylltiadau â'r bobl o'ch amgylch.

Rhannwch: