Neidio i'r prif gynnwy

Ar bwy y mae camweithrediad y coluddyn yn effeithio?

Gall problemau yn ymwneud â chamweithrediad y coluddyn effeithio ar unrhyw un. Nid yw o reidrwydd yn gysylltiedig ag oedran. Efallai y byddwch yn teimlo bod hon yn broblem yr ydych wedi gorfod delio â hi ar eich pen eich hun ers amser hir, neu’n broblem newydd sydd wedi dechrau’n sydyn.

Dilynwch ni ar:
Rhannwch: