Neidio i'r prif gynnwy

Gwasnaethau Ffisiotherapi

laf Allanol neu Cyhyrysgerbydol (MSK)

Physio picture

Bydd ein ffisiotherapyddion cyhyrysgerbydol (MSK) yn gweithio gyda chi er mwyn helpu i wella eich gallu i reoli cyflyrau poenus, gwella ar ôl anaf ac adfer yn dilyn llawdriniaeth. Rydym yn arbenigo mewn helpu pobl â chyflyrau sy'n effeithio ar feinwe cyhyrau, cymalau, nerfau, gewynnau, tendonau a strwythurau eraill y corff sy'n helpu gyda swyddogaeth ddyddiol.

Os ydych chi'n teimlo bod angen i chi weld ffisiotherapydd, gallwch chi gyfeirio'ch hun at y gwasanaeth gan ddefnyddio'r dolenni isod. Fel arall gallwch gael eich cyfeirio gan feddyg teulu, ymgynghorydd neu weithiwr gofal iechyd proffesiynol arall.

Rydym yn ymwybodol nad yw dogfennau sydd wedi'u cynnwys yn y maes hwn yn cydymffurfio â'r Safonau Hygyrchedd Digidol.  Os hoffech gael mynediad at fformat arall, ebostiwch DigitalCommunications.Team@wales.nhs.uk  Gallwch ddarllen ein datganiad hygyrchedd digidol yma. 

Rhannwch: