Mynediad i Ffisiotherapi yng Ngheredigion

Manylion Cyswllt:

Rydym ar agor Dydd Llun – Dydd Gwener o 8.00am – 3.00pm. Gallwch gysylltu â ni trwy’r manylion isod:

Adran Ffisiotherapi, Ysbyty Bronglais, Aberystwyth, SY23 1ER
Tel Nr: 01970 635705


Dydd Llun – Dydd Gwener o 8.30am – 4.30pm
Adran Ffisiotherapi, Canolfan Gofal Integredig Aberteifi, Rhodfa’r Felin, Aberteifi, SA43 1JX
Tel Nr: 01239 801571
 

Dydd Llun – Dydd Iau o 8.30am – 4.30pm
Meddygfa Taliesin, Llambed, SA48 7AA 
Tel Nr: 01570 422933

 

Nid oes derbynfa reolaidd ar y safle canlynol. Gadewch neges a bydd un o'r tîm yn eich ffonio yn ôl
Adran Ffisiotherapi, Canolfan Gofal Integredig Aberaeron, Ceredigion, SA46 0DY
Rhif Ffôn: 01570 422933

 

Sut i gyfeirio at Ffisiotherapi:

Gallwch gyfeirio eich hun at Ffisotherapitrwy lenwi tudalennau blaen a chefn y ffurflen hunan-gyfeirio isod yn unig. Ar ôl i chi lenwi hwn, anfonwch yr atgyfeiriad i un o'r cyfeiriadau a restrir ar y ffurflen hunan-atgyfeirio.

Lawrlwythwch y ffurflen hunan-atgyfeirio hon i gael mynediad at Wasanaeth Ffisiotherapi Ceredigion (PDF, 528KB)

Gallwch gael eich cyfeirio am ffisiotherapi gan feddyg, ymgynghorydd neu weithiwr gofal iechyd proffesiynol arall (ymarferydd, nyrs, podiatrydd, therapydd galwedigaethol neu ffisiotherapydd))

Ar ôl i ni dderbyn atgyfeiriad gan eich meddyg, ymgynghorydd neu weithiwr gofal iechyd proffesiynol, bydd uwch aelod o'r tîm wedyn yn penderfynu a yw'r atgyfeiriad yn un brys neu arferol yn seiliedig ar y wybodaeth a ddarperir. Ein nod yw gweld atgyfeiriadau brys o fewn pythefnos ac atgyfeiriadau arferol cyn pen 14 wythnos ar ôl derbyn y ffurflen.

Rhannwch: