Mynediad at Ffisiotherapi yn Sir Gaerfyrddin

Manylion Cyswllt:

Rydym ar agor Dydd Llun – Dydd Gwener o 8.00 am – 4.00 pm. Cysylltwch â ni drwy’r manylion isod: 

Adran Ffisiotherapi, Ysbyty Cyffredinol Glangwili, Heol Dolgwili, Caerfyrddin, SA31 2AF 
Rhif Ffôn: 01267 227470

Adran Ffisiotherapi, Ysbyty Tywysog Philip, Heol Dafen, Llanelli SA14 8QF
Rhif Ffôn: 01554 783204

Ysbyty Dyffryn Aman, Folland Road, Glanaman, Dyffryn Aman, Caerfyrddin SA18 2BQ
Rhif Ffôn: 01269 820305


Mae dwy ffordd y gallwch gyrchu’r gwasanaeth yn Sir Gaerfyrddin

 

Sut i gyfeirio at Ffisiotherapi:

Gallwch gyfeirio eich hun at Ffisotherapi: trwy lenwi tudalennau blaen a chefn y ffurflen hunan-gyfeirio isod yn unig. Ar ôl i chi lenwi hwn, anfonwch yr atgyfeiriad i un o'r cyfeiriadau a restrir ar y ffurflen hunan-atgyfeirio.

Lawrlwythwch y ffurflen hunan-atgyfeirio hon i gael mynediad at Wasanaeth Ffisiotherapi Sir Gaerfyrddin (PDF, 534KB)

Ar ôl i ni dderbyn eich atgyfeiriad, bydd uwch aelod o'r tîm wedyn yn penderfynu a yw'r atgyfeiriad yn un brys neu arferol yn seiliedig ar y wybodaeth a ddarperir.

Gallwch gael eich cyfeirio am ffisiotherapi gan feddyg, ymgynghorydd neu weithiwr gofal iechyd proffesiynol arall (ymarferydd, nyrs, podiatrydd, therapydd galwedigaethol neu ffisiotherapydd)

Ar ôl i ni dderbyn atgyfeiriad gan eich meddyg, ymgynghorydd neu weithiwr gofal iechyd proffesiynol, bydd uwch aelod o'r tîm wedyn yn penderfynu a yw'r atgyfeiriad yn un brys neu arferol yn seiliedig ar y wybodaeth a ddarperir. Ein nod yw gweld atgyfeiriadau brys o fewn pythefnos ac atgyfeiriadau arferol cyn pen 14 wythnos ar ôl derbyn y ffurflen.

Rhannwch: