Neidio i'r prif gynnwy

Brechiadau yn ystod beichiogrwydd

Person yn dal gwlân cotwm ar i

Yn ystod beichiogrwydd, mae eich system imiwnedd yn naturiol yn wannach nag arfer. Mae hyn yn golygu eich bod yn fwy tebygol o gael rhai heintiau a salwch a all fod yn niweidiol i chi a'ch babi sy'n datblygu. 

Brechu yw’r ffordd fwyaf diogel a mwyaf effeithiol o amddiffyn menywod/pobl beichiog a’u babanod rhag clefydau difrifol fel coronafeirws, ffliw a’r pas. 

Gall brechu yn ystod beichiogrwydd helpu i atal afiechyd neu wneud salwch yn llai difrifol i chi a'ch babi. Mae hyn oherwydd bod y gwrthgyrff y byddwch yn eu datblygu yn cael eu trosglwyddo i'ch babi heb ei eni, gan helpu i'w amddiffyn yn ystod wythnosau cyntaf ei fywyd. 

Cyn beichiogi, gwiriwch fod eich brechiadau wedi'u diweddaru i amddiffyn rhag clefydau a all achosi salwch ynoch chi neu'ch babi heb ei eni. 

 

Pa frechlynnau sy'n cael eu hargymell yn ystod beichiogrwydd?

 

 

Rhagor o wybodaeth

 

 

Dilynwch ni ar:
Rhannwch: