Neidio i'r prif gynnwy

Sir Gaerfyrddin

Yn Ysbyty Glangwili, mae gennym hefyd uned dan arweiniad bydwragedd ar gyfer menywod sy'n cael beichiogrwydd didrafferth. Mae gennym hefyd ward esgor dan arweiniad meddygon ar gyfer menywod y mae arnynt angen gofal ychwanegol gan ein meddygon a'n bydwragedd. Os bydd eich baban yn cael ei eni ar ôl 32 wythnos a bod arno angen gofal ychwanegol, gallwn ofalu amdano mewn Uned Gofal Arbennig i Fabanod (SCBU).

Cyfeiriad: Ward Dinefwr, Ysbyty Cyffredinol Glangwili, Heol Dolgwili, Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin SA31 2AF
Ffôn y Ward Cynenedigol: (01267) 221735
Ffôn yr Uned dan Arweiniad Meddygon Ymgynghorol: (01267) 227591 
Ffôn yr Uned dan Arweiniad Bydwragedd: (01267) 248640
Ffôn Ward Esgor y Meddygon Ymgynghorol: (01267) 227825

Dilynwch ni ar:
Rhannwch: