Neidio i'r prif gynnwy

Beth y dylwn ei wneud os ydw i'n meddwl fy mod yn feichiog?

Prawf beichogrwydd

Os ydych yn amau eich bod yn feichiog, dylech gymryd prawf beichiogrwydd y gallwch ei brynu mewn fferyllfeydd a rhai archfarchnadoedd.

Os ydych wedi cael prawf beichiogrwydd positif gallwch gysylltu â gwasanaethau mamolaeth gan ddefnyddio’r wybodaeth isod:

Ceredigion

Cysylltwch â Thîm Bydwreigiaeth gogledd Ceredigion ar 01970 635634.

Os ydych yn ne Ceredigion, cysylltwch â'ch meddyg teulu a fydd yn gofyn i'ch bydwraig gysylltu â chi.

Sir Benfro

Yn dibynnu ar eich ardal, cysylltwch â:

Hwlffordd, Abergwaun, Tyddewi a Solfach

Cysylltwch â thîm bydwreigiaeth y gogledd ar 01437 773290

Aberdaugleddau

Cysylltwch â thîm bydwreigiaeth y de ar 01437 834460

Doc Penfro a'r ardaloedd cyfagos

Cysylltwch â thîm bydwreigiaeth y de ar 01646 683629

Ardaloedd Arberth, Dinbych-y-pysgod a Hendy-gwyn ar Daf

Cysylltwch â thîm bydwreigiaeth Sir Benfro ar 01834 861581

Sir Gaerfyrddin

Rhowch eich manylion i'r derbynnydd yn eich meddygfa a bydd yn gofyn i fydwraig gysylltu â chi.

Powys a Gwynedd

Os ydych yn feichiog ac o Bowys, ffoniwch: 01874 622443

Os ydych yn feichiog ac yn dod o Wynedd, cysylltwch â bydwraig gymunedol yn eich ardal. Mae’r rhifau i’w gweld ar y ddolen hon: Gellir dod o hyd i'r rhifau trwy glicio ar y ddolen hon i Gwasanaethau Cymunedol - Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (yn agor mewn dolen newydd).

Yn feichiog ac yn ansicr beth i'w wneud?

Os nad oeddech wedi cynllunio eich beichiogrwydd ac nad ydych yn siŵr beth i'w wneud, bydd clicio'r dolen yma i Gwasanaeth Cynghori ar Feichiogrwydd Prydain (yn agor mewn dolen newydd) yn gallu helpu.

 

 

Dilynwch ni ar:
Rhannwch: