Pwy all ddefnyddio'r gwasanaeth Macmillan?

Mae Gwasanaethau Gwybodaeth a Chymorth Canser Macmillan yn wasanaeth cyfrinachol, sy'n rhad ac am ddim, i bawb y mae canser yn effeithio arnynt.

Lleolir y gwasanaethau yn Ysbytai Cyffredinol Bronglais, Llwynhelyg a Glangwili, Dydd Llun i ddydd Gwener

9.30am-12.30pm a 1.00pm-4.30pm

Rhannwch: