Neidio i'r prif gynnwy

Eich amser yn yr ysbyty - canllawiau arolwg

Paediatric staff member image

Rhieni, gofalwyr a gwarcheidwaid

Gallwch gefnogi eich plentyn i gwblhau'r arolwg drwy:

  • Ysgrifennu i lawr yn union beth maen nhw'n ei ddweud
  • Gadewch iddyn nhw anwybyddu cwestiynau nad ydyn nhw eisiau eu hateb.

Cofiwch fod hwn yn gyfle iddyn nhw rannu eu meddyliau. Os oes gennych unrhyw adborth ychwanegol, byddem wrth ein bodd yn ei glywed, ond mae angen iddo fod ar wahân i adborth eich plentyn.

Mae gennym holiadur ar wahan ar gyfer oedolion - cwblhewch yr holiadur rhieni, gofalwr a gwarcheidwad yma [yn agor yn y tab newydd]  

 

Arolwg i blant 4-11 oed

  • Rhowch yr holl wybodaeth sydd ei hangen ar y plentynWrth ofyn cwestiynau am nyrsys a meddygon y plentyn, ceisiwch ddefnyddio lluniau neu bwyntio fel bod y plentyn yn gwybod pwy y gofynnir iddynt amdano
  • Gwnewch y profiad yn rhyngweithiol! Gadewch i'r plentyn roi ei fawd i fyny neu i lawr, a defnyddio lluniau clir neu luniau cyfeirio.
  • Gwnewch e'n hwyl! Gwnewch yr arolwg yn ystod amser chwarae, a gadewch i'r plant actio sefyllfaoedd gyda'u teganau

 

Young peoples survey 11 years+

  • Rhowch  opsiynau  i'r  bobl  ifanc.   Efallai  y  byddan  nhw  am  wneud  yr arolwg  ar  eu  pen  eu  hunain,  neu efallai  y  byddan  nhw  am  gael  eich help cofnodi eu hatebion.
  • Gwnewch y profiad yn rhyngweithiol.  Rhowch gardiau llun neu luniau cyfeirio i'r person ifanc i'w dal i fyny.
  • Gadewch iddynt rannu eu stori.  Os yw’r person ifanc eisiau rhannu enghreifftiau gyda chi, peidiwch â bod ofn stopio a chael sgwrs.  Gallwch ddychwelyd at y cwestiynau yn nes ymlaen a byddant yn fwy tebygol o ymysylltu â’r  arolwg os ydynt yn teimlo bod gennych ddiddordeb yn yr hyn sydd ganddynt i’w ddweud.
Rhannwch: