Ffisiotherapi i blant - Dolenni defnyddiol

Cystic Fibrosis Trust  http://www.cysticfibrosis.org.uk/

Sefydliad y Ffisiotherapyddion Siartredig Pediatrig http://apcp.csp.org.uk/

Bliss (Elusen Gofal Arbennig i Fabanod)   http://www.bliss.org.uk/

Scope a Pharlys yr Ymennydd http://www.scope.org.uk/support/families/diagnosis/cerebral-palsy

Bobath Cymru Canolfan Therapi Plant https://www.bobathwales.org/

Elusen Steps http://www.steps-charity.org.uk/

Snap Cymru www.snapcymru.org

Chwaraeon Anabledd Cymru https://www.chwaraeonanableddcymru.com/?force=2

Rhannwch: