Neidio i'r prif gynnwy

Haint y llwybr wrinol (UTI)

Mae rhai fferyllfeydd cymunedol bellach yn cynnig gwasanaeth haint y llwybr wrinol (UTI) ar gyfer menywod rhwng 16 a 64 oed nad ydynt yn feichiog.

Os oes gennych symptomau UTI, fel poen llosgi wrth basio dŵr, angen pasio dŵr yn amlach neu wrin cymylog, fe allech chi dderbyn gwrthfiotigau heb fod angen apwyntiad gyda'ch meddyg teulu.

Cysylltwch â'ch fferyllfa gymunedol leol cyn mynychu i wirio bod fferyllydd achrededig ar gael.

Rhannwch: