Neidio i'r prif gynnwy

Cynllun profi a thrin dolur gwddf

Mae’r cynllun Profi a Thrin Dolur Gwddf yn galluogi cleifion gyda dolur gwddf i alw mewn i’r fferyllfa leol chael prawf cyflym a di-boen gan fferyllydd hyfforddedig. Yn dilyn ymgynghoriad ac asesiad gan y fferyllydd, gellir rhoi meddyginiaeth i’r cleifion hynny lle mae angen gwrthfiotig. Mewn llawer o achosion, mae dolur gwddf o ganlyniad i haint firaol yn hytrach na haint bacteriol sy’n golygu nad fydd gwrthfiotigau yn gweithio, a hunan-ofal a gorffwys yw’r camau gorau i’w cymryd.

Rhannwch: