Neidio i'r prif gynnwy

Canolfannau fferyllol galw mewn

Oddi ar Ddydd Gŵyl Dewi, 1 Mawrth 2019, mae nifer o fferyllfeydd cymunedol ledled Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro yn cael eu galw'n Ganolfannau Fferyllol Galw Mewn.

Mae'r fferyllfeydd sy'n cymryd rhan, ac sydd eisoes yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau i'r cyhoedd, 'nawr yn cael eu cydnabod yn ffurfiol o dan y cynllun hwn. 

Mae Canolfannau Fferyllfa Galw Heibio ar agor o leiaf 45 awr yr wythnos, gan gynnwys o leiaf deirawr ar ddydd Sadwrn. Byddwch yn gallu cael mynediad at y gwasanaethau canlynol:

  • Y Gwasanaeth Anhwylderau Cyffredin
  • Meddyginiaeth Atal Cenhedlu Hormonaidd Brys
  • Cyflenwad Brys o Feddyginiaeth
  • Rhoi'r Gorau i Smygu Lefel 3
  • Dychwelyd offer miniog ar gyfer cleifion
  • Mae ystafelloedd ymgynghori o safon uchel ar gael mewn Canolfannau Fferyllfa Galw Heibio sy'n cynnig amgylchedd preifat, glân a diogel i drafod unrhyw bryderon neu gael mynediad at driniaethau.

Yn ogystal â hyn, bydd y Canolfannau Fferyllfa Galw Heibio yn gweithio tuag at ddarparu'r gwasanaethau canlynol o fewn chwe mis (os nad ydynt eisoes yn eu darparu):

  • Brysbennu a Thrin
  • Eiriolaeth Ffordd o Fyw
  • Brechiadau'r Ffliw (Tymor 2019-2020)

 

Rhannwch: