Neidio i'r prif gynnwy

Brysbennu a thrin

Mae'r gwasanaeth Brysbennu a Thrin yn wasanaeth newydd a gynigir mewn fferyllfeydd cymunedol penodol i'ch helpu os ydych wedi cael anaf lefel isel. Y mathau o anafiadau y gellir eu trin gan y gwasanaeth hwn yw mân grafiadau, briwiau a chlwyfay arwynebol, ysigiadau a straeniau, mân broblemau llygaid fel tywod yn y llygad, tynnu eitemau o'r croen fel fflewyn neu gragen a mân losgiadau, gan gynnwys llosg haul. Byddant yn asesu'ch anaf neu'ch symptom a byddant yn penderfynu a oes modd eich 'trin' chi neu a oes angen i chi geisio triniaeth gan weithiwr gofal iechyd proffesiynol arall. Os yw'r anaf yn un rhy ddifrifol i'w drin yn y fferyllfa, cewch gyngor yngl┼Ěn â ble i fynd.

Rhannwch: