Rhoi'r gorau i smygu

Raglen 12 wythnos, rad ac am ddim, i gynorthwyo smygwyr â'u hymgais i roi'r gorau i smygu. Mae'r rhaglen yn cyfuno cyfres o sesiynau cwnsela un i un â chyflenwad o therapi disodli nicotin, sydd fel arfer yn cynnwys patshyn a rhyddhad uniongyrchol o NRT.

Rhannwch: