Brechlyn y ffliw tymhorol

Maent hefyd yn darparu gwasanaeth brechlyn ffliw sy'n caniatáu i gleifion ymgynghori â'u fferyllfa yn hytrach na'u meddyg teulu i gael brechlyn ffliw, heb apwyntiad.

Rhannwch: