Caplaniaeth - cysylltwch â ni

I drafod materion neu gefnogaeth ar gyfer gofal ysbrydol sy'n effeithio'r bwrdd iechyd, cysylltwch â'r Uwch Gaplan:

Euryl Howells - Uwch Gaplan 
Swyddfa Gaplaniaeth, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, Ysbyty Cyffredinol Glangwili, Caerfyrddin, SA31 2AF
Rhif Ffôn: 01267 227563 
Ebost: Euryl.Howells2@wales.nhs.uk 

Os oes mater brys, cysylltwch â Switsfwrdd Ysbyty Cyffredinol Glangwili ar 01267 235151.

Rhannwch: