Neidio i'r prif gynnwy

Allgymorth datblygiad cymunedol

Rydym yn cefnogi cymunedau pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig i feithrin gwell dealltwriaeth o'u hawliau a'u mynediad at ofal iechyd.

Byddwn yn rhannu negeseuon pwysig â chi wrth iddynt gael eu cyhoeddi neu eu newid, sy'n angenrheidiol er mwyn rheoli lledaeniad COVID-19 ymhellach. Byddwn yn darparu gwybodaeth y gallwch ymddiried ynddi fel y gallwch wneud dewisiadau gwybodus ynghylch eich iechyd a'ch llesiant.

Rydym am sicrhau bod gennych wybodaeth am ofal iechyd mewn iaith yr ydych yn ei deall, a hynny i'ch cadw'n ddiogel ac y iach. Pan fyddwch yn cysylltu â ni, edrychwn ymlaen at gael sgyrsiau â chi ynghylch eich profiadau bywyd, gan gynnwys ynghylch hiliaeth a gwahaniaethu.

Rhannwch: