Neidio i'r prif gynnwy

Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Sicrhau Profiad (QSEC)

Diben y Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Sicrhau Profiad yw:

  • Darparu cyngor manwl gywir, gyda thystiolaeth (lle y bo’n bosibl) ac amserol i’r Bwrdd i’w helpu i gyflawni’i ddyletswyddau a’i gyfrifoldebau o safbwynt ansawdd a diogelwch a gofal iechyd; a
  • Cheisio sicrwydd mewn perthynas â threfniadau’r sefydliad o ran diogelu a gwella ansawdd a diogelwch gofal iechyd ac o ganlyniad ddarparu sicrwydd i’r Bwrdd.

Mae manylion swyddogaeth lawn y Pwyllgor  Ansawdd, Diogelwch a Sicrhau Profiad i’w gweld yn y Cylch Gorchwyl Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Sicrhau Profiad (PDF, 448KB, agor mewn dolen newydd)

2021

2020

Rhannwch: