Neidio i'r prif gynnwy

Pwyllgor Ceisiadau Gofal Syfaenol (PCAC)

Nid yw hwn bellach yn bwyllgor statudol

Mae'r Pwyllgor Ceisiadau Gofal Sylfaenol (PCAC) yn pennu materion contractiol sy'n ymwneud â Gofal Sylfaenol ar ran y Bwrdd Iechyd, a hynny'n unol â rheoliadau priodol y GIG.

Mae materion perfformiad yn cael eu pennu gan y Grŵp Materion Cyflawnwyr sy'n adrodd wrth yr Is-bwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Phrofiad Sylfaenol a Chymunedol, ac, felly, nid yw'n rhan o'r Pwyllgor hwn.

Ystyried opsiynau mewn perthynas â'r Practisau Gwasanaethau Meddygol Cyffredinol (GMS) gwag, yn ogystal â gwneud argymhellion ar ran y Bwrdd yn unol â Chylchlythyr Iechyd Cymru (2006) 063, a phrosesau y cytunwyd arnynt yn lleol.

Ystyried argymhellion am gymorth gan gontractwyr y GMS, a gyflwynir yn unol â'r Broses Asesu Cynaliadwyedd Lleol, a hynny ar ôl cynnal panel asesu cynaliadwyedd y GMS (Gohebiaeth Llywodraeth Cymru 03/09/2015).

Ystyried y ceisiadau a gyflwynir gan Gontractwyr y GMS a gwneud penderfyniadau ar ran y Bwrdd, a hynny'n unol â Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Contractau Gwasanaethau Meddygol Cyffredinol) (Cymru) 2004.

Ystyried ceisiadau mewn perthynas â darparu gwasanaethau fferyllol yn ardal Bwrdd Iechyd y Brifysgol a gwneud penderfyniadau ar ran y Bwrdd, a hynny'n unol â Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Gwasanaethau Fferyllol) (Cymru) 2013.

Ystyried ceisiadau mewn perthynas â darparu gwasanaethau deintyddol contractiol yn ardal Bwrdd Iechyd y Brifysgol a gwneud penderfyniadau ar ran y Bwrdd, a hynny'n unol â Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Cytundebau Gwasanaethau Deintyddol Personol) (Cymru) 2006.

Fel arfer, bydd apelau yn cael eu clywed gan banel ar wahân, a hynny mewn perthynas â'r rheoliadau priodol, ac eithrio materion na bennwyd yn flaenorol gan y Pwyllgor hwn.

Mae manylion swyddogaeth lawn y Pwyllgor Ceisiadau Gofal Sylfaenol i’w gweld yn y Cylch Gorchwyl Pwyllgor Ceisiadau Gofal Sylfaenol (PDF, 410KB)

Cyrchwch papurau a dyddiadau y Pwyllgor Ceisiadau Gofal Sylfaenol yma

Rhannwch: