Neidio i'r prif gynnwy

Pwyllgor Bwrdd Partneriaeth Prifysgol (UPB)

Mae Bwrdd Partneriaeth y Brifysgol yn gytundeb partneriaeth ffurfiol rhwng Bwrdd Iechyd y Brifysgol a'i bartneriaid Prifysgol. Mae'n hyb creadigol a fydd yn ysgogi ac yn monitro datblygiadau mewn tri pharth. Bydd Bwrdd Partneriaeth y Brifysgol yn monitro'r cynnydd a wneir yn erbyn y cynlluniau a ddatblygir gan arweinwyr y parth, yn ogystal â sicrhau bod Bwrdd Iechyd y Brifysgol yn bodloni'r meini prawf o ran cynnal ei statws Prifysgol.

Bydd Bwrdd Partneriaeth y Brifysgol yn monitro'r cynnydd a wneir yn erbyn y cynlluniau a ddatblygir gan arweinwyr y parth, yn ogystal â sicrhau bod Bwrdd Iechyd y Brifysgol yn bodloni'r meini prawf o ran cynnal ei statws Prifysgol, a fydd yn cael ei farnu gan Lywodraeth Cymru.

Bydd Bwrdd Partneriaeth y Brifysgol yn asesu sefyllfa gyfredol Bwrdd Iechyd y Brifysgol, yn nodi'r bylchau a'r cyfleoedd, ac yn sicrhau bod cysylltiadau'n cael eu gwneud er mwyn manteisio i'r eithaf ar effeithiolrwydd y datblygiadau mewn perthynas â gwella iechyd poblogaeth y Bwrdd Iechyd, ynghyd ag ansawdd ac effeithiolrwydd ei wasanaethau (gan gynnwys y rheiny sy'n cael eu darparu ar y cyd â phartneriaid).

Bydd y materion sy'n berthnasol i Fwrdd Iechyd y Brifysgol yn cynnwys y canlynol: natur wledig yr ardal, eiddilwch, Adolygiad Canolbarth Cymru (gan ystyried mai Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yw'r prif Fwrdd Iechyd yng Ngrŵp Cydweithredol Gofal Iechyd y Canolbarth), y cysylltiadau â phartneriaid, y posibilrwydd o 'dreialon naturiol', deddfwriaeth a'r gwaith gyda mentrau perthnasol, er enghraifft Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru.

Mae manylion swyddogaeth lawn y Pwyllgor Bwrdd Partneriaeth Prifysgol i’w gweld yn y Cylch Gorchwyl Pwyllgor Bwrdd Partneriaeth Prifysgol (PDF, 81KB)

Cyrchwch papurau a dyddiadau y Pwyllgor Bwrdd Partneriaeth Prifysgol yma

Rhannwch: