Pwyllgorau statudol

Yn unol â’i Rheolau Sefydlog, mae’r Bwrdd Iechyd Prifysgol wedi penodi nifer o bwyllgorau statudol i gyflawni swyddogaethau ar ran y Bwrdd neu i ddarparu cyngor a chymorth i’r Bwrdd wrth gyflawni'i swyddogaethau.  Mae Cylch Gorchwyl manwl gan bob Pwyllgor, sydd wedi’u cymeradwyo gan y Bwrdd.  Gellir dod o hyd i'r rhain yn Rheolau Sefydlog y Bwrdd Iechyd.

Cliciwch yma i weld Rheolau Sefydlog y Bwrdd Iechyd

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am rôl pob pwyllgor isod.

Rhannwch: