Prif Gyhoeddiadau

Rydym yn falch iawn o gyflwyno Datganiad Ansawdd Blynyddol Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda 2019 i 2020. Mae hyn yn rhoi crynodeb i chi o'r gwaith a wnaed yn ystod y flwyddyn ddiwethaf ac yn dangos ein hymrwymiad i wella ansawdd ein gwasanaethau ac i ddiwallu anghenion ein cleifion ledled Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a'r ffiniau.

Mae'r Datganiad Ansawdd Blynyddol wedi caniatáu inni ystyried yr ymrwymiadau a wnaed yn natganiad y llynedd ac arddangos y gwaith sydd ar y gweill neu wedi'i gynllunio i gyflawni ein blaenoriaethau. Mae hefyd yn rhoi cyfle inni dynnu sylw at gyflawniadau rhyfeddol ein staff a'r gwobrau y maent wedi'u hennill dros y flwyddyn am eu hymdrechion sylweddol a’u gwaith arloesol i wella gofal cleifion.

Rhannwch: