Neidio i'r prif gynnwy

Sesiwn Ymddiriedolwr Corfforaethol 30 Mawrth 2023

 

Corporate Trustee Agenda 30 March 2023 (PDF, 87KB, 24 March 2023, opens in new tab)

 

1. Cyflwyniadau

1.1. Ymddiheuriadau [Cyflwynydd: Maria Battle]

1.2. Datganiad o Ddiddordeb [Cyflwynydd: Pawb]

 

2. Sesiwn Ymddiriedolwr Corfforaethol

Penodwyd Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Hywel Dda yn ymddiriedolwr corfforaethol y cronfeydd elusennol yn rhinwedd Offeryn Statudol 2009 Rhif 778 (W.66) a bod ei Fwrdd yn gweithredu fel ei asiant wrth weinyddu’r cronfeydd elusennol a ddelir gan y BIP.

2.1 Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon Elusennau Iechyd Hywel Dda 2021-22 (PDF, 14.2MB, 24 March 2023, opens in new tab) [Presenter: Mandy Rayani]

2.2 Cadarnhad Cymeradwyaeth Cronfeydd Elusennol dros £100,000 - Costau Llywodraethu a Chymorth blwyddyn ariannol 2023-24 (PDF, 710KB, 24 March 2023, opens in new tab) [Presenter: Mandy Rayani]

 

3. Unrhyw Fusnes Arall

 

4. Dyddiad ac amser y cyfarfod nesaf

 I'w gadarnhau

Dilynwch ni ar:
Rhannwch: