Neidio i'r prif gynnwy

Agenda a phapurau'r bwrdd 30 Mawrth 2023

Cliciwch ar y ddolen isod i ymuno â chyfarfod:

Cyswllt i Gyfarfod Bwrdd Cyhoeddus BIP Hywel Dda 30.03.23, 9.30am (agor mewn dolen newydd)

 

Agenda Bwrdd Cyhoeddus Dwyiethiog BIP Hywel Dda  30 Mawrth 2023 (PDF, 111KB, 24 Mawrth 2023, agor mewn dolen newydd) 

 

1. Cyflwyniadau ac Ymddiheuriadau

 

1.1 Ymddiheuriadau [Cyflwynydd: Maria Battle] 

1.2 Datganiad o Ddiddordeb [Cyflwynydd: Pob]

 

2. Cynnal Llywodraethu, Ansawdd a Diogelwch Da

2.1 Cofnodion y Cyfarfod Cyhoeddus ar 26 Ionawr 2023 (PDF, 322KB, 24 Mawrth 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Maria Battle] 

2.2 Cofnodion y Cyfarfod Cyhoeddus Eithriadol ar 23 Chwefror 2023 (PDF, 161KB, 24 Mawrth 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Maria Battle] 

2.3 Materion yn Codi a Thabl Camau Gweithredu o'r Cyfarfodydd ar 26 Ionawr a 23 Chwefror 2023 (PDF, 292kb, 24 Mawrth 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Maria Battle] 

2.4 Adroddiad y Caedeirydd (PDF, 699KB, 24 Mawrth 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Maria Battle] 

2.5 Adroddiad y Prif Weithredwr (PDF, 983KB, 24 Mawrth 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Steve Moore]

2.6 Adroddiad y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg (PDF, 167KB, 24 Mawrth 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Paul Newman]

2.7 Adroddiad y Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Phrofiad (PDF, 160KB, 24 Mawrth 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Anna Lewis]

 

3. Cyflawni ein Pwrpas

3.1 Fframwaith Sicrwydd Bwrdd (PDF, 194KB, 24 Mawrth 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynwyr: Steve Moore/ Joanne Wilson]

      Prif Gorfestr Risg Mawrth 2023 (PDF, 1.7MB, 24 Mawrth 2023, agor mewn dolen newydd) 

      Atodiad 2 Monitro Camau Gweithredu Chwarter 3 o fewn Cynllun Blynyddol 2022-23 (PDF, 188KB, 24 Mawrth 2023, agor mewn dolen newydd) 

3.2 Diweddariad ar Gynllun Blynyddol 2023-24   [Cyflwynydd: Lee Davies]

       Diweddariad ar Gynllun Blynyddol 2023-24 SBAR (PDF, 189KB, 24 Mawrth 2023, agor mewn dolen newydd) 

       Atodiad 1 2023-24 Amcanion Cynllunio (PDF, 120KB, 24 Mawrth 2023, agor mewn dolen newydd) 

       Atodiad 2 Cynllun Blynyddol Hywel Dda 2023-24 (PDF, 7.9MB, 24 Mawrth 2023, agor mewn dolen newydd) 

3.3 Gweithredu strategaeth 'Canolbarth a Gorllewin Cymru Iachach' (PDF, 148KB, 24 Mawrth 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Lee Davies]

3.4 Adroddiad Gwella Profiad Cleifion (PDF, 2.6MB, 24 Mawrth 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Mandy Rayani] 

3.5 Gwella Ansawdd a'r System Rheoli Ansawdd (PDF, 6.8MB, 24 Mawrth 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Mandy Rayani] 

 

4. Cyflawni ein Cynllun

4.1 Adroddiad Ariannol (PDF, 839KB, 24 Mawrth 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Huw Thomas] 

4.2 Adroddiad Sicrwydd Perfformiad Integredig (PDF, 266KB, 24 Mawrth 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Huw Thomas] 

4.3 Diweddariad Gweithredol (PDF, 1MB, 24 Mawrth 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynwyr: Andrew Carruthers / Jill Paterson] 

4.4 Cynllun Gwasanaethau Clinigol (PDF, 177KB, 24 Mawrth 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Lee Davies]

4.5 Strategaeth Arferion a Reolir (PDF, 269KB, 24 Mawrth 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Jill Paterson]

4.6 Adroddiad Capasiti a Breuder Cartrefi Gofal (PDF, 1.4MB, 24 Mawrth 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Jill Paterson]

 

5. Achosion Busnes

 

5.1 Achos Busnes Rhaglen BGH - Gwaith Rhagfalon Tan  (PDF, 1.7MB, 24 Mawrth 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Andrew Carruthers]

5.2 Achos Busnes Amlinellol Llif Cleifion Electronig ac Arsylwadau Electronig (PDF, 13MB, 24 Mawrth 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Huw Thomas] 

5.3 Cymeradwyaeth Achos Busnes Llawn Canolfan Ganser Felindre Newydd (PDF, 3.6MB, 24 Mawrth 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynwyr: Lee Davies/ Huw Thomas] 

 

6. Sicrwydd

6.1 Adroddiad y Pwyllgor Adnoddau Cynaliadwy (PDF, 197KB, 24 Mawrth 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Winston Weir]  

6.2 Adroddiad y Pwyllgor Datblygu Strategol a Chyflenwi Gweithredol (PDF, 5.3MB, 24 Mawrth 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Maynard Davies]

6.3 Adroddiad Pwyllgor Pobl, Datblygu Sefydliadol a Diwylliant (PDF, 165KB, 24 Mawrth 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Chantal Patel] 

6.4 Adroddiad y Pwyllgor Iechyd a Diogelwch (PDF, 161KB, 24 Mawrth 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Judith Hardisty] 

6.5 Adroddiadau Diweddaru Pwyllgorau (PDF, 1MB, 24 Mawrth 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynwyr: Joanne Wilson / Chairs] 

 

7. Gweithio mewn Partneriaeth

7.1 Cyd-bwyllgorau a Grwpiau Cydweithredol BIPHDd (PDF, 2.4MB, 24 Mawrth 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Steve Moore] 

7.2 Diweddariad ar Bartneriaethau Statudol (PDF, 822KB, 24 Mawrth 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Jill Paterson]

7.2.1 Cynlluniau Llesiant Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus (PDF, 3.9MB, 24 Mawrth 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Jill Paterson]

 

8. Er gwybodaeth

8.1 Cynllun Gwaith Blynyddol y Bwrdd (PDF, 212KB, 24 Mawrth 2023, agor mewn dolen newydd)

 

9. Dyddiad ac amser y cyfarfod nesaf

Dydd Iau 25 Mai 2023, 9.30am, Y Stiwdio Fach, Canolfan S4C Yr Egin, Heol y Coleg, Caerfyrddin SA31 3EQ

 

10. Sesiwn Y Pwyllgor

Cynnig i eithrio’r cyhoedd o’r cyfarfod yn unol â darpariaeth Adran 1 (2) a (3) o Ddeddf Cyrff Cyhoeddus (Derbyniadau i Gyfarfodydd) 1960.

  • Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 26 Ionawr 2023
  • Materion yn Codi a Tabl Gweithredoedd o'r Cyfarfod a gynhaliwyd ar 26 Ionawr 2023
  • Llawfeddygaeth Gyffredinol Frys
  • Cymeradwyaeth Achos Busnes Llawn Canolfan Ganser Felindre Newydd
  • Adroddiad Ataliadau
  • Adroddiadau Diweddaru'r Pwyllgor

Dilynwch ni ar:
Rhannwch: