Neidio i'r prif gynnwy

Agenda a phapurau'r bwrdd 23 Chwefror 2023

 

Cliciwch yma i weld recordiad o'r cyfarfod (agor mewn dolen newydd)

 

Agenda Bwrdd Cyhoeddus Eithriadol Dwyieithog 23 Chwefror 2023 (PDF, 86KB, 17 Chwefror 2023, agor mewn dolen newydd)

 

Agenda

Cyflwyniadau

1.1 Ymddiheuriadau [Cyflwynydd: Maria Battle] 

1.2 Datganiad o Ddiddordeb [Cyflwynydd: Pob]

 

2. Cyflawni ein Cynllun

2.1 Ceisiadau cytundebol gofal sylfaenol

2.1.1 Meddygfa Solfach (Argymhellion y Panel Ymarfer Gwag) [Cyflwynydd: Jill Paterson] 

Bwrdd Cyhoeddus Meddygfa  Solfach SBAR Chwefror 2023 (PDF, 1.6MB, 17 Chwefror 2023, agor mewn dolen newydd)

Atodiadau:

    Atodiad 1 Crynodeb ymgysylltu cyhoeddus Meddygfa Solfach Chwefror 2023 (PDF, 901KB, 17 Chwefror 2023, agor mewn dolen newydd)

    Atodiad 2.1 Ymatebion i Holiadur Meddygfa Solfach 04.02.23 Saesneg (PDF, 1.1MB, 17 Chwefror 2023, agor mewn dolen newydd)

    Atodiad 2.2 Ymatebion i Holiadur Meddygfa Solfach 04.02.23 Cymraeg (PDF, 294KB, 17 Chwefror 2023, agor mewn dolen newydd)

    Atodiad 2.3 Adborth SharePoint Solfach - ffôn, e-bost a llythyr (PDF,126KB, 17 Chwefror 2023, agor mewn dolen newydd)

    Atodiad 2.4 Gwasanaethau Ymarfer Cyffredinol Solfach 1-7 (PDF, 167KB, 17 Chwefror 2023, agor mewn dolen newydd)

    Atodiad 3 Asesu Effaith ar Gydraddoldeb Solfach (EqIA) (PDF, 185KB, 17 Chwefror 2023, agor mewn dolen newydd)

    Atodiad 4.1 Digwyddiad ymgysylltu â chynrychiolwyr etholedig 30.01.2023 (PDF, 141KB, 17 Chwefror 2023, agor mewn dolen newydd)

    Atodiad 4.2 Nodiadau Ymgynghori Meddygfa Solfach wedi'u Golygu (PDF, 207KB, 17 Chwefror 2023, agor mewn dolen newydd)

    Atodiad 4.3 Cynnig Hyb Iechyd a Gofal Solfach (PDF, 142KB, 17 Chwefror 2023, agor mewn dolen newydd)

    Atodiad 4.4 Llythyr Gofal Solfach at BIPHD Chwefror 2023 (PDF, 156KB, 17 Chwefror 2023, agor mewn dolen newydd)

    Atodiad 4.5 Gofal Solfach - Llythyr i'r Bwrdd Iechyd ynglyn a Meddygfa Solfach Chwefror 2023 (PDF, 81KB, 17 Chwefror 2023, agor mewn dolen newydd)

    Atodiad 4.6 Adborth Rhanddeiliaid Cyngor Cymuned Llanrhian 04.02.2023 (PDF, 140KB, 17 Chwefror 2023, agor mewn dolen newydd)

    Atodiad 4.7 Adborth Rhanddeiliaid Cyngor Cymuned Mathri 04.02.2023 (PDF, 196KB, 17 Chwefror 2023, agor mewn dolen newydd)

    Atodiad 5.1 Adborth Rhanddeiliaid Meddygfa Dewi Sant 03.02.2023 (PDF, 103KB, 17 Chwefror 2023, agor mewn dolen newydd)

    Atodiad 5.2 Adborth Rhanddeiliaid Meddygfa Abergwaun 06.02.2023 (PDF, 83KB, 17 Chwefror 2023, agor mewn dolen newydd)

    Atodiad 5.3 Adborth Rhanddeiliaid Meddygfa Sant Thomas 31.01.2023 (PDF, 104KB, 17 Chwefror 2023, agor mewn dolen newydd)

    Atodiad 5.4 Adborth Rhanddeiliaid Lôn Winch 31.03.2023 (PDF, 80KB, 17 Chwefror 2023, agor mewn dolen newydd)

    Atodiad 6 Adborth Rhanddeiliaid Arweiniol Clwstwr Gogledd Sir Benfro 04.02.2023 (PDF, 127KB, 17 Chwefror 2023, agor mewn dolen newydd)

 

3. Dyddiad ac amser y cyfarfod y nesaf:-

Dydd Iau 30 Mawrth 2023, 9.30am, Y Stiwdio Fach, Canolfan S4C Yr Egin, Heol y Coleg, Caerfyrddin SA31 3EQ

 

Dilynwch ni ar:
Rhannwch: