Neidio i'r prif gynnwy

Agenda a phapurau'r bwrdd 14 Medi 2023

 

Cliciwch yma i ymuno a'r cyrfarfod trwy Youtube (agor mewn dolen newydd)

 

Agenda Bwrdd Cyhoeddud Eithriadol Dwyieithog 14 Medi 2023 (PDF, 85KB, 8 Medi 2023, agor mewn dolen newydd)   

 

Cyflwyniadau

1.1 Ymddiheuriadau [Cyflwynydd: Maria Battle] 

1.2 Datganiad o Ddiddordeb [Cyflwynydd: Pob]

 

2. Ystyried Adroddiad Canfyddiadau'r Ymgynghoriad Tir

[Cyflwynydd: Lee Davies]

Eitem 2 SBAR - Ystyried Adroddiad Canfyddiadau'r Ymgynhoriad Tir 14 Medi 2023  (PDF, 288KB, 8 Medi 2023, agor mewn dolen newydd)   

Cyflwyniad Powerpoint ORS (PDF, 1.2MB, 13 Medi 2023, agor mewn dolen newydd)

Atodiadau:                                                                                                                                               

     Atotiad 1 - Cyflwyniad Powerpoint Bwrdd Cyhoeddus 14 Medi 2023 (PDF, 2.6MB, 8 Medi 2023, agor mewn dolen newydd)

     Atodiad 2 - Adroddiad Terfynol Ymgynghoriad Tir Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, Awst 2023 (PDF, 3.8MB, 8 Medi 2023, agor mewn dolen newydd)

     Atodiad 2a - Ymateb Ysgrifenedig i Ymgynhoriad Tir (PDF, 321KB, 8 Medi 2023, agor mewn dolen newydd)

     Atodiad 3 - Canfyddiadau Ymgynhoriad Tir Cyflwyniad Powerpoint (PDF, 1.2MB, 8 Medi 2023, agor mewn dolen newydd)

     Atodiad 4 - Ystyriaeth Cydwybodol (PDF, 296KB, 8 Medi 2023, agor mewn dolen newydd)

     Atodiad 5 - EHIA (drafft terfynol - Ymgynghoriad ar y Tir 2023) (1.7MB, 8 Medi 2023, agor mewn dolen newydd)

     Atodiad 6 - Tystysgrif Sicrhau Ansawdd Ymgynghori (PDF, 980KB, 8 Medi 2023, agor mewn dolen newydd)

     Atodiad 7 - Dewis Safle Crynodeb Technegol (PDF, 517KB, 8 Medi 2023, agor mewn dolen newydd)

             Cliciwch ar y ddolen hon i gael mynediad at yr atodiadau i'r Crynodeb Technegol Dewis Gwefan (agor mewn dolen newydd)

     Atodiad 8 - Asesiad Risg Technegol (PDF, 298KB, 8 Medi 2023, agor mewn dolen newydd)

     Atodiad 9 - Arfarniad Bioffilig (PDF, 3MB, 8 September 2023, opens in new tab)

     Atodiad 10 - Adroddiad Masnachol Crynodeb gydag Asesiad Risg ( PDF, 1MB, 8 Medi 2023, agor mewn dolen newydd)

     Atodiad 11 - Strategaeth Cydsynio Cynllunio Tref (PDF, 1.3MB, 8 Medi 2023, agor mewn dolen newydd)

     Atodiad 12 - Adroddiad Ariannol (PDF, 623KB, 8 Medi 2023, agor mewn dolen newydd)

 

3. Dyddiad ac amser y cyfarfod y nesaf:-

Dydd Iau 28 Medi 2023, 9.30am, Y Stiwdio Fach, Canolfan S4C Yr Egin, Heol y Coleg, Caerfyrddin SA31 3EQ

 

Dilynwch ni ar:
Rhannwch: