Neidio i'r prif gynnwy

Agenda a phapurau'r bwrdd 24 Tachwedd 2022

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Ffordd Penglais, Aberystwyth, SY23 3BU

 

Cliciwch ar y ddolen isod i ymuno â chyfarfod Zoom:

Cyswllt Zoom i Gyfarfod Bwrdd Cyhoeddus BIP Hywel Dda 9.30, 24 Tachwedd 2022

 

Cyflwyniadau

1.1 Ymddiheuriadau [Cyflwynydd: Maria Battle] 

1.2 Datganiad o Ddiddordeb [Cyflwynydd: Pob]

 

2. Cynnal Llywodraethu, Ansawdd a Diogelwch Da

2.1 Cofnodion y Cyfarfod Cyhoeddusar 29 Medi 2022 (PDF, 384KB, 17 Tachwedd 2022, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Maria Battle]

2.2 Materion sy'n Codi a Thabl o Gamau Gweithredu o'r Cyfarfod ar 29 Medi 2022 (PDF, 208KB, 17 Tachwedd, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Maria Battle]

2.3 Cofnodion Cyfarfod Corfforaethol yr Ymddiriedolwyr a gynhaliwyd ar 29 Medi 2022 (PDF, 131KB, 17 November 2022, opens in new tab)  [Cyflwynydd: Maria Battle]

2.4 Adroddiad y Cadeirydd (PDF, 791KB, 17 Tachwedd, agor mewn dolen newydd  [Cyflwynydd: Maria Battle]

2.5 Adroddiad y Prif Weithredwr (PDF, 1.6MB, 17 Tachwedd 2022, agor mewn dolen newydd[Cyflwynydd: Steve Moore]

2.6 Adroddiad y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg (PDF, 178KB, 17 Tachwedd 2022, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Paul Newman]

2.7 Adroddiad y Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Phrofiad (PDF, 169KB, 17 Tachwedd 2022, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Anna Lewis]

 

3. Cyflawni ein Pwrpas 

3.1 Fframwaith Sicrwydd Bwrdd  (PDF, 453KB, 17 November 2022, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynwyr: Steve Moore/ Joanne Wilson]

         Prof Adroddiad Risg a Sicrwydd (PDF, 1.3MB, 17 Tachwedd 2022, agor mewn dolen newydd)

         Atodiad 2 Monitro Camau Gweithredu Chwarter 2 (PDF, 238MB, 17 Tachwedd 2022, agor mewn dolen newydd)

         Diffiniadau mesur canlyniad (PDF, 147MB, 17 Tachwedd 2022, agor mewn dolen newydd)

3.2 Diweddariad ar Gynllun Blynyddol 2022/23 (PDF, 255KB, 17 Tachwedd 2022, agor mewn dolen newydd)  [Cyflwynwyr: Lee Davies/ Huw Thomas]

3.3 Cynllun Blynyddol 2023/24 (PDF, 177KB, 17 Tachwedd 2022, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynwydd: Lee Davies]

3.4 Gweithredu Strategaeth 'Canolbarth a Gorllewin Cymru Iachach' - Cynllun Nodi Tir (PDF, 156KB, 17 Tachwedd 2022, agor mewn dolen newydd) [Presenter: Lee Davies]

3.5 Adroddiad Gwella Profiad Cleifion (PDF, 3.7MB, 17 Tachwedd, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Mandy Rayani] 

3.6 Adolygiad Pediatrig - Adroddiad Allbwn (PDF, 347KB, 17 Tachwedd 2022, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Phillip Kloer] 

3.7 Argyfwng Costau Byw: Cefnogi ein Staff a'n Cymunedau (PDF, 347KB, 17 Tachwedd 2022, agor mewn dolen newydd)  [Cyflwynydd: Lisa Gostling] 

3.8 Cyflwyniad Blynyddol o Lefelau Staff Nyrsio ar gyfer Wardiau a Gwmpesir o dan Adran 25B Deddf Lefelau Staff Byrsio (Cymru) (PDF, 738KB, 17 Tachwedd 2022, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Mandy Rayani]

 

4. Cyflawni ein Cynllun  

4.1 Adroddiad Ariannol (PDF, 613KB, 17 Tachwedd 2022, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Huw Thomas] 

4.2 Gofal Nyrsio a Ariennir (PDF, 211KB, 17 Tachwedd, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Jill Paterson]

4.3 Diweddariad Gweithredol (PDF, 7.6MB, 17 Tachwedd 2022, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynwyr: Andrew Carruthers / Jill Paterson] 

4.4 Adroddiad Sicrwydd Perfformiad Integredig (PDF, 295KB, 17 Tachwedd 2022, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Huw Thomas] 

4.5 Cymeradwyo Tendr Asesu Diagnostig Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth (PDF, 162KB, 17 Tachwedd 2022, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Andrew Carruthers] 

4.6 Gwasanaethau Patholeg Rhanbarthol De-orllewin Cymru (PDF, 302KB, 17 Tachwedd 2022, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Andrew Carruthers] 

4.7 Diweddariad Grwp Galluogi Strategol (PDF, 157KB, 17 Tachwedd, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Huw Thomas] 

 

5. Adroddiadau Blynyddol

5.1 Adroddiad Blynyddol Cyngorlechyd Cymruned (CIC) 2021/22 (PDF, 16MB, 17 Tachwedd 2022, agor mewn dolen newydd)

 

6. Sicrwydd

6.1 Adroddia y Pwyllgor Adnoddau Cynaliadwy (PDF, 554KB, 17 Tachwedd 2022, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Winston Weir]  

6.1.1 Dyfarnau Contract Gwasanaethau Deintyddol Cyffredinol Rhydaman (PDF, 157KB, 17 Tachwedd 2022, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Jill Paterson] 

6.2 Adroddiad y Pwyllgor Datblygu Strategol a Chyflewni Gweithredol (PDF, 151KB, 17 Tachwedd 2022, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Maynard Davies]

6.3 Adroddiad Pwyllgor Pobl, Datblygu Sefydliadol a Diwylliant (PDF, 179KB, 17 Tachwedd 2022, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Chantal Patel] 

6.4 Adroddiadau Diweddaru Pwyllgorau (PDF, 937KB, 17 Tachwedd 2022, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynwyr: Joanne Wilson / Chairs] 

 

7. Gweithio mewn Partneriaeth

Working in Partnership 

7.1 Cyd-bwyllgorau a Grwpiau Cydweithredol BIPHDd (PDF, 988KB, 17 Tachwedd 2022, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Steve Moore] 

7.2 Diweddariad ar Bartneriaethau Statudol (PDF, 214KB, 17 Tachwedd 2022, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynwyr: Jill Paterson / Jo McCarthy] 

 

8. Er Gwybodaeth

8.1 Cynllun Gwaith Blynyddol y Bwrdd (PDF, 206KB, 17 Tachwedd 2022, agor mewn dolen newydd) 

 

9. Dyddiad ac amser y cyfarfodydd nesaf:-

* 9.30am, Dydd Iau 26 Ionawr 2023
Lleoliad: Siambr y Cyngor, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Ffordd Penglais, Aberystwyth, SY23 3BU

 

10. Sesiwn Y Pwyllgor Cynnig i eithrio’r cyhoedd o’r cyfarfod yn unol â darpariaeth Adran 1 (2) a (3) o Ddeddf Cyrff Cyhoeddus (Derbyniadau i Gyfarfodydd) 1960

Cynnig i eithrio’r cyhoedd o’r cyfarfod yn unol â darpariaeth Adran 1 (2) a (3) o Ddeddf Cyrff Cyhoeddus (Derbyniadau i Gyfarfodydd) 1960

Dilynwch ni ar:
Rhannwch: