Neidio i'r prif gynnwy

Agenda a phapurau'r bwrdd - 10 Mehefin 2021

 

Cliciwch yma i wylio Cyfarfod Cyhoeddus y Bwrdd 12.00pm 10 Mehefin 2021 (agor mewn dolen newydd)

 

1. Cyflwyniadau

1.1 Ymddiheuriadau [Cyflwynydd: Maria Battle] 

1.2 Datganiad o Ddiddordeb [Cyflwynydd: Pob]

 

2. Sicrwydd

2.1 Adroddiadau Blynyddol Pwyllgorau

   2.1.1 Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg (PDF 493KB, 4 Mehefin 2021, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Paul Newman] 

   2.1.2 Pwyllgor Cynllunio Pobl a Sicrwydd Perfformiad (PDF, 210KB, 4 Mehefin 2021, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: John Gammon] 

   2.1.3 Pwyllgor Sicrwydd Ansawdd, Diogelwch a Phrofiad (PDF, 700KB, 4 Mehefin 2021, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Anna Lewis] 

   2.1.4 Pwyllgor Elusennau Iechyd (PDF, 200KB, 4 Mehefin 2021, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Delyth Raynsford] 

   2.1.5 Pwyllgor Cyllid (PDF, 218KB, 4 Mehefin 2021, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynwyr: Michael Hearty]  

   2.1.6 Pwyllgor Ansawdd Iechyd a Diogelwch (PDF, 269KB, 4 Mehefin 2021, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Judith Hardisty]

   2.1.7 Pwyllgor Deddfwriaeth Iechyd Meddwl (PDF, 151KB, 4 Mehefin 2021, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Judith Hardisty] 

Eitem 2.2. Asesiad Blynyddol o Effeithiolrwydd y Bwrdd 2020-21 [Cyflwynydd: Steve Moore] 

2.3 Barn ac Adroddiad Blynyddol 2020-21 Pennaeth Archwilio Mewnol 2020-21 (PDF 752KB, 4 Mehefin 2021, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Joanne Wilson] 

2.4 Adroddiad Blynyddol BIPHDd 2020/21/Cyfrifon Terfynol ar gyfer 2020/21 [Cyflwynydd: Steve Moore

      Adroddiad Blynyddol BIPHDd 2020-21/Cyfrifon Terfynol ar gyfer 2020-21 SBAR (PDF 412KB, 7 Mehefin 2021, agor mewn dolen newydd)  

      Adroddiad Blynyddol BIPHDd 2020-21/Cyfrifon Terfynol ar gyfer 2020-21 (PDF 3MB, 7 Mehefin 2021, agor mewn dolen newydd) 

2.5 Swyddfa Acrhwilio Cymru SRA 260/ Llythyr o Gynrychiolaeth (PDF 430KB, 7 Mehefin 2021, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Audit Wales] 

 

3. Dyddiad ac amser y cyfarfod nesaf 1.00pm, Dydd Iau 24 Mehefin 2021

 

 

Rhannwch: