Neidio i'r prif gynnwy
Dr Phil Kloer - Cyfarwyddwr Meddygol Gweithredol a Chyfarwyddwr Strategaeth Glinigol
Professor. Phil Kloer

Dirprwy Brif Weithredwr a Chyfarwyddwr Meddygol Gweithredol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Swyddfeydd Corfforaethol, Adeilad Ystwyth, Hafan Derwen, Parc Dewi Sant, Heol Ffynnon Job, Caerfyrddin, SA31 3BB

01267 235151

philip.kloer@wales.nhs.uk

Amdanaf i

Dirprwy Brif Weithredwr a Chyfarwyddwr Meddygol Gweithredol

Rwy'n Gyfarwyddwr Gweithredol profiadol, gyda bron i 10 mlynedd o brofiad ar lefel bwrdd rwyf wedi gweithio mewn ystod o rolau cyfarwyddwr gan gynnwys fel cyfarwyddwr gweithredol gwasanaethau gofal sylfaenol, cymunedol ac iechyd meddwl cyn dod yn gyfarwyddwr meddygol.

Ar ôl hyfforddi yng Nghymru, Seland Newydd a Lloegr, bûm yn feddyg anadlol am dros 15 mlynedd, gan arwain y gwasanaeth canser yr ysgyfaint yng ngorllewin Cymru yn flaenorol.

Mae gen i brofiad sylweddol o arwain rhaglenni datblygu a newid strategaeth system gyfan ar raddfa fawr, gan gynnwys ymgysylltu ac ymgynghori â staff, y cyhoedd, partneriaid, cynrychiolwyr cyhoeddus a'r cyfryngau.

Arweiniais y rhaglen Trawsnewid Gwasanaethau Clinigol yng ngorllewin Cymru, gan ennyn cefnogaeth uwch glinigwyr yng nghytundeb ein strategaeth iechyd a gofal 20 mlynedd sy'n cynnwys uchelgais i symud i ddull iechyd mwy cymdeithasol.

Rwy'n angerddol am arweinyddiaeth a datblygiad arweinwyr y dyfodol, a fi yw arweinydd Cymru ar gyfer y Gyfadran Arweinyddiaeth a Rheolaeth Feddygol (FMLM), ac yn ddiweddar rwyf wedi dod yn ymddiriedolwr yr elusen FMLM yn y DU. Rwyf hefyd yn athro anrhydeddus yn Ysgol Feddygol Prifysgol Abertawe.

Rhannwch: