Neidio i'r prif gynnwy

Mae staff yn helpu i leihau amseroedd aros

Mae staff ledled Hywel Dda wedi cael eu canmol am eu “cyflawniad rhyfeddol” wrth helpu i leihau amseroedd aros cleifion 100% ar gyfer nifer o lawdriniaethau cynlluniedig, a hynny mewn llai na phedair blynedd.

Ym mis Awst 2015, roedd dros 7,000 o gleifion yn aros mwy na 36 wythnos i gael triniaeth ledled nifer o arbenigeddau. Fodd bynnag, erbyn mis Mawrth 2019, roedd y ffigur hwnnw wedi gostwng i sero, ac mae'r Prif Weithredwr, Steve Moore, wedi talu teyrnged i bawb a fu'n rhan o hynny, gan ddisgrifio'r cyflawniad yn “ymdrech tîm wirioneddol”.

Ychwanegodd: “Yn gyntaf, hoffwn ddiolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi bod yn rhan o'r ymdrech i'n helpu i leihau ein targedau o ran Atgyfeirio at Driniaethau. Eleni, rydym wedi cyrraedd carreg filltir bwysig iawn trwy waith caled y timau ledled y bwrdd iechyd, yn ogystal â chymorth gan Lywodraeth Cymru.

“Er bod hyn yn gyflawniad arwyddocaol, rydym hefyd yn cydnabod bod 36 wythnos yn dal i fod yn gyfnod sylweddol o amser i gleifion aros am driniaeth, yn enwedig pan maent mewn poen, a byddwn yn parhau i ganolbwyntio ar wella'r amseroedd aros ymhellach trwy gydol y flwyddyn sydd i ddod.”

Ychwanegodd Jeremy Thomas, Uwch-brif Nyrs yn Theatrau Ysbyty Tywysog Philip, Llanelli: “Ar hyn o bryd, rydym yn gweld pobl ac yn cynnal eu llawdriniaethau mewn cyfnod byr iawn o amser – rydym yn effeithlon dros ben. Nid ydym wedi gweld yr un heriau o ran gwelyau a welwyd dros aeafau blaenorol, ac mae’r flwyddyn ariannol ddiwethaf wedi bod yn dda iawn i ni yn hynny o beth. Felly, mae amseroedd aros wedi lleihau’n sylweddol a chredaf mai dyna pham yr ydym wedi cyflawni ein targedau.”