Neidio i'r prif gynnwy

Caerfyrddin - Maes y sioe

Peidiwch â chysylltu â'r lleoliad yn uniongyrchol

Maes Sioe’r Siroedd Unedig, Caerfyrddin, SA33 5DR

  Gyrru drwodd yn unig. Os na allwch ddod i gerbyd, cysylltwch â ni ar 0300 303 8322. Gellir derbyn lifftiau.

  Oriau agor galw heibio
  11am – 8pm, Ddydd Llun 17 tan Ddydd Sul 23 Ionawr

  • Brechlyn atgyfnerthu
   • Pawb 16 oed a throsodd
   • pobl 12 oed a throsodd sydd â system imiwnedd wan iawn sydd wedi cael trydydd dos cynradd (yn agor mewn tab newydd)
   • plant a phobl ifanc 12 i 15 oed sydd mewn mwy o berygl o gael coronafeirws oherwydd cyflyrau iechyd sylfaenol
   • plant a phobl ifanc 12 i 15 oed sy'n byw gyda rhywun sydd â system imiwnedd wan
     
  • Dosau cyntaf
   • unrhyw un sy'n 12 oed neu'n hŷn
     
  • Ail ddosau
   • Unrhyw un sy'n 16 oed neu'n hŷn os yw wedi bod o leiaf 12 wythnos ers eu dos cyntaf.
   • Y rhai 12 oed a throsodd os yw o leiaf 12 wythnos ers eu dos cyntaf.
  Rhannwch: