Neidio i'r prif gynnwy

Caerfyrddin - Maes y sioe

Peidiwch â chysylltu â'r lleoliad yn uniongyrchol

Maes Sioe’r Siroedd Unedig, Caerfyrddin, SA33 5DR

  Canolfan brechiad yrru trwyddo yw hon.

  Gwiriwch yr amseroedd agor ar gyfer clinigiau cerdded i mewn isod. Mae clinigiau cerdded i mewn yn Maes-Sioe ar agor i unrhyw un 18 a dros.

  Os ydych chi o dan 18 mlwydd oed, dilyd cynnig y brechlyn Pfizer/BioNTech (agor mewn dolen newydd). Nodi nid yw'r brechlyn yma ar gael o hyn o bryd yn y canolfan yma. Galwch 0300 303 8322 neu ebostio  COVIDenquiries.hdd@wales.nhs.uk i trefnu eich brechlyn neu ymweld Canolfan Gynadledda y Haliwell (agor mewn dolen newydd).

  Mae’r JCVI wedi cynghori (agor mewn dolen newydd) y dylid cynnig y brechlyn i'r rhai rhwng 12 a 15 oed sy’n byw gyda rhywun sydd a gwrth imiwnedd. Os ydych chi o dan 16 oed, peidiwch â mynychu clinig cerdded i mewn. Dylid gwneud apwyntiad trwy ffonio 0300 303 8322 neu e-bostio COVIDenquiries.hdd@wales.nhs.uk

  • ar agor dydd Gwener 10 i ddydd Iau 16 Medi rhwng 10.00am a 6.00pm. Brechlynnau Foderna ar gael. AstraZeneca ar gael ar ddydd Gwener 10, ddydd Sadwrn 11 a dydd Sul 12 Medi yn unig.
  •  Brechlynnau AstraZeneca a Moderna ar gael.

  Ar y trên

  Mae'r brifysgol wedi'i lleoli dair milltir yn unig o orsaf reilffordd Caerfyrddin (SA31 3JR).

  Ar y bws

  Mae nifer o wasanaethau bws (222, 224, 221 a PR1) yn rhedeg o orsaf fysiau Caerfyrddin (Heol Las, SA31 3LE) a stopio y tu allan i faes y sioe.

  Gallwch weld yr amserlenni bws ar wefan Cyngor Sir Caerfyrddin (agor mewn dolen newydd). Fel arall gallwch ffonio 01267 234567.

  Rhannwch: