Neidio i'r prif gynnwy

Aberystwyth

Peidiwch â chysylltu â'r lleoliad yn uniongyrchol

Llyfrgell Thomas Parry, Campws Llanbadarn, Prifysgol Aberystwyth, Aberystwyth, SY23 3AS
Oriau agor galw heibio

10am – 8pm, Ddydd Llun 17 tan Ddydd Sul 23 Ionawr

 • Brechlyn atgyfnerthu
  • Pawb 16 oed a throsodd
  • pobl 12 oed a throsodd sydd â system imiwnedd wan iawn sydd wedi cael trydydd dos cynradd (yn agor mewn tab newydd)
  • plant a phobl ifanc 12 i 15 oed sydd mewn mwy o berygl o gael coronafeirws oherwydd cyflyrau iechyd sylfaenol
  • plant a phobl ifanc 12 i 15 oed sy'n byw gyda rhywun sydd â system imiwnedd wan
    
 • Dosau cyntaf
  • unrhyw un sy'n 12 oed neu'n hŷn
    
 • Ail ddosau
  • Unrhyw un sy'n 16 oed neu'n hŷn os yw wedi bod o leiaf 12 wythnos ers eu dos cyntaf.
  • Y rhai 12 oed a throsodd os yw o leiaf 12 wythnos ers eu dos cyntaf.
    
Clinigau brechu COVID penodedig iechyd meddwl a llesiant (agor mewn dolen newydd):
 • Cynhelir y sesiynau penodedig pob dydd Mawrth rhwng 2.00pm - 6.00pm. 
​​​​​Clinigau Brechu COVID-19 pwrpasol ar gyfer beichiogrwydd a bwydo ar y fron (agor mewn dolen newydd):
 • Cynhelir y sesiynau penodedig pob dydd Mawrth rhwng 9.30am - 1.00pm. 

Ar y trên

Mae'r brifysgol wedi'i lleoli ychydig llai na dwy filltir o orsaf reilffordd Aberystwyth (SY23 1LH).

Ar y bws

Mae'r gwasanaeth bws 301 yn rhedeg o orsaf fysiau Aberystwyth (SY23 1LH) ac yn stopio y tu allan i'r campws ar Ffordd Primrose Hill.

Gallwch weld yr amserlenni bws ar wefan Cyngor Ceredigion (agor mewn dolen newydd). Fel arall gallwch ffonio 0800 464 0000.

 • Parcio am ddim ar gael i gleifion
 • Yn hygyrch i gadeiriau olwyn
 • Toiledau anabl ar gael
Rhannwch: