Neidio i'r prif gynnwy

Aberystwyth

Peidiwch â chysylltu â'r lleoliad yn uniongyrchol

Gall pobl sy’n byw yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro sydd â chyfrifoldebau rhiant dros blant 5 i 11 oed nawr drefnu apwyntiad ar gyfer brechlyn COVID-19 cyntaf eu plenty trwy ffonio 0300 303 8322 neu trwy lenwi'r ffurflen gais hon https://forms.office.com/r/Rn7Tifwj6S (agor mewn dolen newydd)

Llyfrgell Thomas Parry, Campws Llanbadarn, Prifysgol Aberystwyth, Aberystwyth, SY23 3AS
Oriau agor galw heibio 

Dydd Llun ar gau
Dydd Mawrth ar gau
Dydd Mercher 10:00am - 7:30pm
Dydd Iau 10:00am - 7:30pm
Dydd Gwener 10:00am - 7:30pm
Dydd Sadwrn 10:00am - 7:30pm
Dydd Sul 10:00am - 7:30pm

Ar y trên

Mae'r brifysgol wedi'i lleoli ychydig llai na dwy filltir o orsaf reilffordd Aberystwyth (SY23 1LH).

Ar y bws

Mae'r gwasanaeth bws 301 yn rhedeg o orsaf fysiau Aberystwyth (SY23 1LH) ac yn stopio y tu allan i'r campws ar Ffordd Primrose Hill.

Gallwch weld yr amserlenni bws ar wefan Cyngor Ceredigion (agor mewn dolen newydd). Fel arall gallwch ffonio 0800 464 0000.

  • Parcio am ddim ar gael i gleifion
  • Yn hygyrch i gadeiriau olwyn
  • Toiledau anabl ar gael
Rhannwch: