Neidio i'r prif gynnwy

Cais am frechlyn

Menyw yn derbyn y frechlyn COVID-19

Dylai pawb dros 40 oed, gofalwr di-dâl neu 16-39 oed â chyflyrau iechyd sylfaenol fod wedi derbyn apwyntiad i gael dos brechlyn cyntaf.

Os ydych chi'n byw yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion neu Sir Benfro ac yn cwrdd ag un o'r meini prawf canlynol, cwblhewch y ffurflen hon i ofyn am eich brechlyn COVID cyntaf:

  • 40 oed neu'n hŷn
  • rhwng 16 a 64 oed ac mae gennych gyflyrau iechyd sylfaenol sy'n eich rhoi mewn mwy o berygl o farwolaethau COVID-19
  • gweithio mewn cartref gofal neu ym maes iechyd a gofal cymdeithasol yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion neu Sir Benfro
  • yw prif ofalwr di-dâl oedolyn oedrannus neu oedolyn anabl sydd mewn mwy o berygl o farwolaethau COVID-19, neu blentyn â niwro-anableddau difrifol

 

Brechlynnau rhag COVID-19 i gysylltiadau aelwydydd oedolion â system imiwnedd gwan

Rydym bellach yn blaenoriaethu cysylltiadau aelwydydd oedolion â system imiwnedd gwan i gael y brechlyn. Os ydych yn 16 oed neu’n hŷn ac yn dod i gysylltiad ag oedolyn â system imiwnedd gwan ar eich aelwyd (gov.uk, saesneg yn unig, agor mewn dolen newydd)llenwch y ffurflen hunanatgyfeirio hon ar wefan y GIG (agor mewn dolen newydd).

Mae oedolion â system imiwnedd gwan yn fwy tebygol o gael canlyniadau gwael o ganlyniad i ddal COVID-19. Bydd brechu cysylltiadau aelwydydd yn helpu i gyfyngu ar ledaeniad y feirws.

Ar hyn o bryd, nid yw'r JCVI yn cynghori brechu cysylltiadau aelwydydd plant â system imiwnedd gwan, na phlant sy'n gysylltiadau aelwydydd oedolion â system imiwnedd gwan.

Rhannwch: