Neidio i'r prif gynnwy

Beth ddylwn i ei wneud os credaf fy mod wedi bod mewn cysylltiad â pherson â COVID-19?

Pan fydd person yn profi'n bositif am COVID-19 bydd ein tîm olrhain cyswllt yn cysylltu â phobl sydd wedi bod mewn cysylltiad agos â nhw. Os ydych chi'n gyswllt agos, bydd aelod o'r tîm olrhain cyswllt yn eich ffonio. Os na chysylltir â chi, ni fyddwch wedi cael eich ystyried yn gyswllt agos.

Bydd swyddogion olrhain cysylltiadau yn cysylltu â'r holl gysylltiadau agos a nodwyd ac yn rhoi cyngor yn unol â'u hamgylchiadau.

Os byddwch chi'n datblygu unrhyw symptomau COVID-19 yn y dyfodol, archebwch brawf.

Rhannwch: