Beth am Ap GIG COVID-19?

Nod Ap COVID-19 yw helpu i olrhain, monitro a rheoli lledaeniad coronafirws. Mae'r ap yn gweithio trwy logio faint o amser rydych chi'n ei dreulio ger defnyddwyr ap eraill, a'r pellter rhyngoch chi, felly gall eich rhybuddio os bydd rhywun rydych chi wedi bod yn agos at brofion diweddarach yn bositif ar gyfer COVID-19 - hyd yn oed os nad ydych chi'n adnabod pob un arall. Bydd yr ap hefyd yn eich cynghori i aros gartref (hunan-ynysu) os ydych wedi bod mewn cysylltiad agos ag achos cadarnhaol. Bydd hefyd yn eich galluogi i wirio symptomau, archebu prawf am ddim os oes angen a chael canlyniadau eich prawf.

Rhannwch: