Mynediad at Ffisiotherapi yn Sir Benfro

Manylion Cyswllt:

Rydym ar agor Dydd Llun – Dydd Gwener o 8.30 am – 4.30 pm Cysylltwch â ni drwy’r manylion isod: 

Adran Ffisiotherapi, Ysbyty Llwynhelyg, Heol Abergwaun, Hwlffordd, SA61 2PZ
Rhif Ffôn: 01437 773260

Ysbyty De Sir Benfro, Fort Road, Doc Penfro, SA72 6SY 
Rhif Ffôn: 01437 774030


Mae dwy ffordd y gallwch gyrchu’r gwasanaeth yn Sir Benfro:

 

Sut i atgyfeirio:

Gallwch gyfeirio eich hun at ffisiotherapi trwy glicio ar y ddolen yma.  Gofynnir i chi gwblhau rhywfaint o wybodaeth sylfaenol fel enw, dyddiad geni ac Ymarfer Meddyg Teulu. Yna cewch eich tywys trwy gyfres o gwestiynau syml ar-lein a gofynnir ichi glicio ar yr opsiynau sydd fwyaf perthnasol i chi.

Ar ôl i chi gwblhau'r asesiad ar-lein, bydd yn cael ei drosglwyddo'n awtomatig i'r adran ffisiotherapi a fydd yn cysylltu â chi i drefnu'r camau nesaf. Sylwch y cynghorir canran fach o gleifion i gysylltu â GIG Cymru 111 i drafod ymhellach, yna bydd uwch aelod o'n tîm ffisiotherapi yn cysylltu â chi i drafod y canlyniad yn dilyn eich galwad gyda 111.

Os ydych chi'n cael anhawster cyfeirio gan ddefnyddio'r ddolen uchod, cysylltwch â'r adran a byddwn yn eich helpu gyda'r broses.

 

Gallwch gael eich cyfeirio gan feddyg, ymgynghorydd neu weithiwr gofal iechyd proffesiynol arall (ee ymarferydd nyrsio, podiatrydd, therapydd galwedigaethol neu ffisiotherapydd)

Ar ôl i ni dderbyn atgyfeiriad gan eich meddyg, ymgynghorydd neu weithiwr gofal iechyd proffesiynol, bydd aelod o'n tîm gweinyddol yn cysylltu â chi ac yn gofyn ichi gwblhau'r broses uchod. Os na allwch wneud hyn byddwch yn cael eich rhoi ar restr aros a bydd uwch aelod o'r tîm yn penderfynu a yw'r atgyfeiriad yn un brys neu arferol yn seiliedig ar y wybodaeth a ddarperir.

Rhannwch: