Neidio i'r prif gynnwy

Dyfais Llif Unffordd Cyflym (LFD)

Mae citiau prawf Dyfais Llif Unffordd Cyflym COVID-19 (LFD) bellach ar gael i'w casglu o'r mwyafrif o fferyllfeydd cymunedol ledled Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro. Mae hyn yn rhan o'r gwasanaeth Casglu LFD Cenedlaethol a lansiwyd yn ddiweddar gan Lywodraeth Cymru.

Gallwch gael citiau prawf LFD ar eich cyfer chi a'ch aelwyd os:

  • rydych chi'n wirfoddolwr
  • ni allwch weithio gartref
  • rydych chi'n ofalwr di-dâl
  • rydych chi'n ymweld â Chymru o rywle arall
  • rydych chi'n teithio i rannau eraill o'r DU
  • mae eich bwrdd iechyd wedi holi am un cyn ymweliadau ysbyty
  • rydych chi neu'ch partner yn defnyddio gwasanaethau mamolaeth ysbyty
  • chi yw rhiant, gofalwr neu warcheidwad plentyn yn yr ysbyty
  • rydych chi'n mynd i ddigwyddiad sy'n gofyn amdano

Nid oes angen archebu na gwneud apwyntiad. Bydd pob unigolyn cymwys yn gallu casglu dau becyn o saith pecyn hunan-brawf LFD fel mater o drefn i'w defnyddio gartref. Argymhellir cynnal profion ddwywaith yr wythnos a rhaid cofnodi'r canlyniadau ar borth Llywodraeth y DU (agor mewn dolen newydd). Dylech wneud hyn p'un a yw'r canlyniad yn bositif, yn negyddol neu'n niwtral.

Cyflwynwyd y ddarpariaeth brofi ychwanegol hon ledled Cymru gan Lywodraeth Cymru fel rhan o'i chynlluniau i leddfu cyfyngiadau yn raddol. Nid yw'n newid sut mae pobl â symptomau eisoes yn cyrchu profion COVID-19 yn lleol.

Rhannwch: