Neidio i'r prif gynnwy

Ffisiotherapi i blant - Sut i gael eich atgyfeirio

Isod mae cais am ffurflenni cymorth i ofyn am gymorth y Gwasanaeth Ffisiotherapi Plant a Phobl Ifanc. Bydd hyn yn ein helpu i nodi ai ein gwasanaeth ni yw'r mwyaf priodol i ddarparu'r gefnogaeth hon.

Byddem yn eich annog i lenwi'r ffurflenni hyn gyda'ch plentyn, neu eu hannog i lenwi'r ffurflen eu hunain, os ydych chi'n teimlo ei bod yn briodol. Anfonwch unrhyw ffurflenni "cais am gymorth" i gyfeiriad perthnasol eich ardal (adrannau ardal isod). 

Os bydd y cais am gymorth yn cael ei dderbyn, byddwn yn cysylltu â chi i gynnig apwyntiad. Efallai y bydd yna restr aros fer i chi gael eich gweld, ond bydd ffurflenni cais am gymorth yn cael eu blaenoriaethu, a bydd camau gweithredu yn cael eu cymryd mewn perthynas â nhw cyn gynted â phosibl. Os na fyddwn yn si┼Ár a yw ein gwasanaeth yn briodol, efallai y byddwn yn cysylltu â chi neu'r sawl a fydd yn gwneud yr atgyfeiriad i gael rhagor o wybodaeth. Os na fyddwn yn teimlo mai ein gwasanaeth ni yw'r un mwyaf priodol, byddwch yn cael llythyr yn nodi hynny, neu efallai y byddwn yn eich cyfeirio at wasanaeth mwy priodol. 

Cliciwch yma er mwyn lawrlwytho copi o'r ffurflen atgyfeirio (PDF, 107KB)

Rhannwch: