Elusennau Iechyd Hywel Dda

Rydym yn ymwybodol nad yw dogfennau sydd wedi'u cynnwys yn y maes hwn yn cydymffurfio â'r Safonau Hygyrchedd Digidol. Os hoffech gael mynediad at fformat arall, ebostiwch Codiarian.HywelDda@wales.nhs.uk. Gallwch ddarllen ein datganiad hygyrchedd digidol yma. Gallwch ddarllen ein datganiad hygyrched digidol yma. 

Elusennau Iechyd Hywel Dda Logo


Elusennau Iechyd Hywel Dda yw elusen swyddogol Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.

Nod ein helusen yw gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i iechyd, llesiant a phrofiad cleifion, defnyddwyr gwasanaeth a staff y GIG ledled Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro.

Os hoffech chi gysylltu neu ddarganfod mwy, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych!  
Cysylltwch â'r tîm ar 01267 239815 neu Codiarian.HywelDda@wales.nhs.uk

Rhannwch: