Elusennau Iechyd Hywel Dda

Elusennau Iechyd Hywel Dda Logo


Elusennau Iechyd Hywel Dda yw elusen swyddogol Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.

Nod ein helusen yw gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i iechyd, llesiant a phrofiad cleifion, defnyddwyr gwasanaeth a staff y GIG ledled Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro.

Os hoffech chi gysylltu neu ddarganfod mwy, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych!  
Cysylltwch â'r tîm ar 01267 239815 neu CodiArian.HywelDda@wales.nhs.uk

Rhannwch: