Neidio i'r prif gynnwy

Degawd o wirfoddoli yn y GIG yn Hywel Dda

Gweithwyr sy'n dathlu 10 mlynedd o wirfoddoli dros iechyd

Daeth gwirfoddolwyr y GIG, yn rhai ddoe a heddiw, at ei gilydd mewn aduniad i ddathlu degfed pen-blwydd Gwirfoddoli dros Iechyd.

Yn ystod y degawd diwethaf, mae gwasanaeth gwirfoddoli Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda wedi mynd o nerth i nerth, ac erbyn hyn mae ganddo wirfoddolwyr yn cefnogi cleifion mewn amrywiaeth eang o wasanaethau ledled Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro.

Mae mwyafrif y gwirfoddolwyr yn gweithredu fel Cyfeillachwyr Gwirfoddol i Gleifion ar wardiau, gan helpu i ddod ag agwedd gymdeithasol i amgylchedd y claf yn ystod ei arhosiad. Mae rolau eraill yn cynnwys cwrdd a chyfarch yn nerbynfeydd ysbytai, rhedeg troli siop a llyfrgell, neu roi cymorth i wasanaethau, er enghraifft fferyllfeydd neu adrannau damweiniau ac achosion brys.

Diolchodd Maria “Mae gwirfoddolwyr yn dod â chymaint i’n GIG ac yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i brofiad ein cleifion ac ymwelwyr. 

“Mae dathlu’r rheiny sydd wedi neilltuo eu hamser yn rhad ac am ddim i Wirfoddoli dros Iechyd yn ystod y degawd diwethaf yn wirioneddol hyfryd, a gobeithiwn y bydd ein gwirfoddolwyr yn parhau i gael profiad cyfoethog, gwerth chweil ac ysbrydoledig yn Hywel Dda.

Dywedodd David: Hoffwn ddiolch yn bersonol i bob gwirfoddolwr sydd wedi neilltuo ei amser mewn modd anhunanol i gefnogi ei GIG yn ystod y 10 mlynedd ddiwethaf. Rydym ni yma yn Hywel Dda yn hynod o ddiolchgar i'n holl wirfoddolwyr – diolch yn fawr i chi!”

Albwm lluniauhttps://www.facebook.com/bwrddiechydhyweldda/posts/3167118840027973